Ronstar Expert WG37 Ukrudtsmiddel 165 gr.

1.161,25 DKK(929,00 DKK ekskl. moms)

Beskrivelse

Ronstar® Expert anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer så som gårdspladser, parkeringsarealer, indkørsler og gangstier.
Ronstar® Expert er en vandopløselig granulatformulering som anvendes på nyfremspiret et- og tokimbladet ukrudt på udyrkede arealer. De to aktivstoffer diflufenican og iodosulfuron komplementerer hinanden og danner en hinde på jordoverfladen, som forhindrer nyt ukrudt i at fremspire.

Hvis ukrudtet er brudt frem og har nået en størrelse på mere end 2 cm, da kan Ronstar® Expert med fordel blandes med glyfosat eller, hvis man ønsker et glyfosatfrit alternativ, Harmonix® Leaf Active for at opnå en bedre effekt.

Indhold:
Diflufenican: 360 g/kg.
Iodosulfuron-methyl-natrium: 10 g/kg.

Bredspektret og langtidsvirkende ukrudtsbekæmpelse

Ronstar® Expert hjælper dig med at holde din gårdsplads, dit parkeringsareal og andre udyrkede arealer fri for en lang række ukrudtsarter i op til 4 måneder. Ronstar® Expert er netop blevet lanceret i en praktisk 165 g beholder svarende til 1/2 hektar.

Hvordan virker Ronstar® Expert?

Ronstar® Expert er en vandopløselig granulatformulering, som anvendes på nyfremspiret et- og tokimbladet ukrudt. De to aktivstoffer diflufenican og iodosulfuron komplementerer hinanden, og sikrer en høj effektivitet af ukrudtsbekæmpelsen. Ved behandling med Ronstar® Expert stopper du ukrudtet på to måder, dels dannes der en hinde på jordoverfladen, som forhindrer nyt ukrudt i at fremspire. Derudover opnås også en systemisk effekt, hvor produktet optages og transporteres ud til vækstpunkterne og stopper celledelingen. Kombinationen af de to aktive ingredienser og to virkemåder gør også Ronstar® Expert til en relevant del af resistensforebyggelsen.

Ideel tankblanding - med eller uden glyfosat

Hvis ukrudtet er brudt frem og har nået en størrelse på mere end 2 cm, da kan Ronstar® Expert med fordel blandes med glyfosat eller, hvis man ønsker et glyfosatfrit alternativ, Harmonix® Leaf Active for at opnå en bedre effekt.

Stabil formulering

Ronstar® Expert opløses hurtigt i vand og forbliver stabil i sprøjten i minimum 24 timer. Eksponering for støv og lugt er meget lav, da produktet er produceret med den seneste generation af granulatformuleringer.

Fordele:
Bredtvirkende - aktivt mod de fleste ukrudtsarter.
Langtidsvirkende - ukrudtsfri i op til 4 måneder.

Dosering:
Rygsprøjte: Bland 3,3g Ronstar® Expert med 2,5 - 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2. Der er målenenheder på låget.

Maksimalt antal behandlinger pr. år: Ronstar® Expert må kun anvendes 1 gang pr. vækstår.

Gældende fra 26. november 2015: Dette produkt må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation (sprøjtecertifikat).

Beholderstørrelse: Beholder á 165 gr. Pakning: 20x1

Prisen er angivet pr. stk. Prisen er inkl. bekæmpelsesafgift.

Varenummer: B80972989
Levering: 2

Relaterede Produkter

Velkommen Nordical A/S

Log ind

Opret ny bruger