Nordic Cleaner Sportsvask1 kg.

Spar ved merkøb
v/ 12 DKK 55,00
81,25 DKK(65,00 DKK ekskl. moms)

Beskrivelse

Sportsvask er en lugtneutraliserende tøjvask. Perfekt til svedigt og ildelugtende sportstøj og arbejdstøj.
Et koncentreret flydende vaskemiddel, der fjerner vanskelige lugte. Sportsvask neutraliserer og fjerner lugtmolekylerne.

Sportsvask er et vaskemiddel med enzymer specielt velegnet til sportstøj, men kan også bruges til almindeligt tøj, tæpper og puder, der lugter f.eks. jordslåede tæpper og hundetæpper m.m.

Sportsvask efterlader tøjet rent, blødt, anti-statisk og velduftende. Produktet har en dejlig behagelig duft. Indeholder parfume.

Bør ikke anvendes til vask af uld og silke.

Dosering:

Smudsgrad: Let Middel Meget
Blødt vand 0-10°dH 5 ml 10 ml 15 ml
Middelhård 11-20°dH 10 ml 15 ml  20 ml
Hårdt vand over 20°dH 15 ml 20 ml 25 ml

Kan anvendes direkte i maskinen med vaskebold eller til automatisk dosering.

Indhold: 1 kg.

Pakning: 12x1 kg.

Prisen er angivet pr. stk.

Information om mærkning (se sikkerhedsbatablad for yderligere information):

Signalord: Fare
Faresætninger:
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280)
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. (P310)

Varenummer: SFNC9904
Levering: 2

Velkommen Nordical A/S

Log ind

Opret ny bruger